O PROJEKTU

Projekt řeší novostavbu dvou totožných rodinných domů ve Veverských Knínicích. Součástí každého rodinného domu je jedna bytová jednotka s garáží pro jedno osobní auto a dvě parkovací stání.

Plocha pozemku:                                 849 m2 nebo 921 m2

Zastavěná plocha:                               192 m2

Obestavěný prostor:                           815 m3

Počet bytových jednotek:                   1 byt

Počet garážových stání:                      1 stání

Počet parkovacích stání:                     2 stání

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Rodinné domy budou napojeny na stávající štěrkovou cestu "Za Humny" a to nově vybudovanou komunikací. Komunikace je navržena v šířce 3,5 m s tím, že u každého domu je rozšířena o odstavné parkovací stání a sjezd ke garáži, před kterou je možno rovněž parkovat.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vstup do domu je navržen přístupovým chodníkem od obslužné komunikace k hlavním vstupním dveřím, společně s příjezdem ke garáži.

1. NP.

Ze vstupního zádveří je přístup jednak do vstupní haly a dále do garáže. Ve východním křídle je umístěn obytný prostor domu s kuchyní a jídelnou, v jižním křídle dva pokoje (ložnice a pracovna) a sociální zařízení. Z jídelny je přímý výstup na terasu.

1. PP

Ve spodní části východního křídla jsou dva pokoje (dětské pokoje), koupelna s vanou a chodba se šatními skříněmi. Spodní podlaží je přístupné schodištěm, které je součástí obytného prostoru domu. Dále jsou zde dvě místnosti: technická místnost sloužící pro pračku, sušičku a pod a místnost sloužící k uložení zahradního nábytku a zahradní techniky umožňující dveřmi výstup na zahradu. Na fasádě je umístěn vývod vody na vodovodní hadici určené např. pro zalévání zahrady.

Garáž je součástí uličního křídla stavby a je dimenzována tak, aby umožnila i uskladnění kol. Je zde umístěna výlevka s vodovodní baterií a vývod vody pro připojení např. hadice na zalévání květin před domem. 


VYBAVENÍ

Domy jsou napojeny na elektřinu, (plyn v obci není zaveden), která zajišťuje i vytápění. Domy mají předpřípravu na klimatizaci.

Splaškové vody budou svedeny do samostatné jímky na vyvážení a následně napojeny na společnou splaškovou kanalizaci budovanou obcí, a to ve výhledu cca 2 let.

Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku. Dešťová kanalizace bude vedena přes akumulační jímku pro závlahu do vsakovací rýhy ukončené vsakovací šachtou. Sem bude svedeno i odvodnění obslužné komunikace.

Přípojky jednotlivých RD na sdělovací rozvody budou provedeny na základě žádosti jednotlivých majitelů. 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Rodinné domy jsou navrženy v tradiční technologii - svislé nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek Thermobrick s výjimkou stěn spodního podlaží, které jsou v kontaktu se zeminou tvořeny zmonolitněnými betonovými tvarovkami ztraceného bednění tl. 300 mm. Na ně navazující stavby jsou tepelně izolovány. 

Obvodové zdivo je izolováno 200 mm minerální vlny. Podlahy na terénu jsou izolovány 120 mm expandovaného polystyrenu.

Šikmá střecha nad obývacím pokojem je izolována 100 mm PIR panelem, plochá střecha nad 1. NP je izolována 100 mm PIR panely doplněnými spádovými vrstvami z expandovaného polystyrenu.  Střešní krytina je provedena z PVC tloušťky 1,8 mm.

Tepelná izolace pod terénem je z extrudovaného polystyrénu, izolace podlah na terénu z expandovaného polystyrenu.

Vnější povrchová úprava domů je provedena z probarveného silikátového štuku na kontaktním zateplovacím obvodovém systému. Sokl výšky 300 mm je ze soklové omítky.

Výplně otvorů jsou uvažovány plastové s imitací hliníku, na zasklené části s použitím trojskla, nebo hliníkové, dle požadavků klienta. Posuvná prosklená stěna oddělující jídelnu a terasu je navržena bezbariérově se systémovým pojezdem. Panoramatické okno v obytném prostoru je pevně zasklené s otevíravým křídlem.

V interiéru je uvažováno s dřevěnými dýhovanými dveřmi do bezobložkových zárubní. Podlahy budou dřevěné masivní (pokud nebude dohodnuto jinak), stropy ve spodním podlaží štukové, v patře sádrokartonové.

Veškeré klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu, zámečnické výrobky ve venkovním prostředí jsou žárově zinkovány.

Výrazové prostředky stavby jsou jednoduché a střízlivé a jsou založeny na kvalitně provedeném řemeslném detailu. 

Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem, v domě je předpříprava na instalaci krbu. Chlazení bude řešeno klimatizací, na střeše předpříprava pro solární panely.